Demokrati og din mediehverdag. Om filterbobler

I dag har vi en stor mulighed for at søge information og give udtryk for vores holdninger, men også flere muligheder for at fravælge informationskanaler. De oplysninger, du får adgang til, påvirker dit syn på verden.

Diskutér i grupper

  • Hvilken slags indhold har du adgang til gennem de sociale medier? Lav et simpelt cirkeldiagram. Sammenlign derefter dit diagram med resten af gruppen.
  • Mange af de oplysninger, du får adgang til, er udvalgt, så de passer til dig. Hvad er fordelene og ulemperne ved dette?
  • Hvad kan du gøre for at sikre, at du bliver udsat for forskellige perspektiver og forskellige måder at se på verden på i din mediehverdag? Hvorfor er det vigtigt?
  • Er du bedre eller dårligere informeret om, hvad der sker i verden, end en ung person var for 20 år siden? Motivér.
15 minutter
Øvelse
Klasseværelset | Pen/papir