Har du brug for at vide, hvem jeg er? Om anonymitet

Et grundlæggende princip i vores samfund er åbenhed, når det gælder om at kunne identificere, hvem vi er. Det kan være at præsentere dig selv ved navn, vise dit ansigt eller underskrive den artikel, du har skrevet. Der er dog sammenhænge, hvor anonymitet kan være acceptabelt. Spørgsmålet er blot i hvilken sammenhæng. Formålet med øvelsen er at problematisere anonymitet og relatere den til demokratiet.

Arbejd individuelt

Nedenfor er der en række eksempler på personer i forskellige roller, som har gjort sig anonyme ved at skjule deres ansigter. Hvornår synes du, at det er i orden at skjule sit ansigt? Svar ja, måske eller nej efter hver mulighed.

 1. Brandmand
 2. Deltagere i en demonstration
 3. Fodboldtilhænger
 4. Politi
 5. Lærere på gymnasiet
 6. Læger
 7. Journalister
 8. Fritidsledere
 9. Popstjerner
 10. Politikere

Diskutér i grupper

Præsentér jeres resultater for hinanden i små grupper. Diskutér ligheder og forskelle.

 • Se på valgmuligheder, hvor alle i gruppen har svaret enten tvivlsomt eller nej. Ville der være situationer, hvor svaret kunne være ja? Motivér.
 • Bliv enige om en mulighed, hvor svaret er ja, og en anden, hvor svaret er nej. Alle i gruppen skal være enige.

Diskutér i hele gruppen

Præsentér resultaterne for resten af klassen og argumentér for din holdning. Fortsæt derefter med en fælles diskussion og besvar følgende spørgsmål:

 • Kan anonymitet være et problem i et demokrati?
 • Hvilke aspekter af demokratiet kan fungere bedre, hvis anonymitet er tilladt?
 • Vil lærerens bedømmelser være mere retfærdige, hvis eleverne kan være anonyme, når de skriver prøver og opgaver?
 • Skal vidner have lov til at forblive anonyme under retssager?
15-30 minutter
Øvelse
Klasseværelset | Pen/papir