Hvem skal man tro på? Om at have tillid til information

Nogle gange stoler vi på informationer på baggrund af, hvor de kommer fra. Det kan både dreje sig om personer, vi kender, og om et bestemt nyhedsprogram. Det samme gælder den anden vej. Nogle afsendere stoler vi ikke på, og så tror vi måske heller ikke på det, de siger. Formålet med øvelsen er at problematisere det faktum, at vi nogle gange stoler på informationer, blot fordi de kommer fra en bestemt afsender.

Reflektér individuelt

Vælg to informationskilder på internettet, som du har tillid til og to kilder, som du ikke har tillid til. Begrund dine valg over for dig selv, så du kan forklare dem til andre.


Samling

Tavlen inddeles i to dele: har tillid – har ikke tillid. Alle skriver deres resultater ind og er klar til at begrunde dem.


Ekstra!

Fortsæt med øvelsen Hvorfor har jeg det sådan, som jeg har det? Om vores informationskilder.

10-15 minutter
Øvelse
Klasseværelset | Tilsluttet enhed | Tavle/whiteboard