Hvilke oplysninger får du adgang til via medierne? Om dit eget medieforbrug

Der er stor forskel på, hvilke oplysninger vi får adgang til, alt efter hvem vi er. Det kan f.eks. dreje sig om alder, køn, interesser og uddannelse, men også om de typer netværk, vi har. For 30 år siden var der ikke noget internet for privatpersoner, og antallet af tv-kanaler var meget begrænset sammenlignet med i dag. De fleste havde set de samme ting i fjernsynet og kunne derfor i fællesskab forholde sig til det. I dag er der mange faktorer, der afgør, hvilke oplysninger vi får adgang til.

Formålet med øvelsen er at diskutere og undersøge ens egen adfærd i nutidens informationssamfund. Din egen adfærd og informationsstrøm skal sammenlignes med andres, og der skal reflekteres over de årsager og konsekvenser af de eventuelle forskelle.

Denne øvelse kan med fordel udføres som en forlængelse af diskussionsøvelsen “Demokrati og din mediehverdag”, hvor deltagerne blev bedt om at lave et simpelt cirkeldiagram over, hvordan de bruger sociale medier.


Diskutér

 • Er der fordele ved et medieudbud, hvor langt de fleste ser og forholder sig til de samme ting?
 • Er der ulemper ved et medieudbud, hvor langt de fleste ser og forholder sig til de samme ting?

Egen opgave

Denne øvelse strækker sig over en uge og skal derfor påbegyndes i én lektion og afsluttes i en anden lektion. Du skal sammenligne dit medieforbrug med en person fra en anden generation. Det kan f.eks. være din mor eller far.

 • Dokumentér følgende over tre dage; to hverdage og en weekenddag:
 1. Hvor meget tid bruger du på internettet? Hvad får du tiden til at gå med online? Hvilke hjemmesider bruger du mest tid på?
 2. Hvor meget tid bruger du på at se tv? Hvilke kanaler og programmer ser du?
 3. Hvilke aviser læser du? Hvor meget tid bruger du på dette? Hvad læser du i aviserne?
 4. Skriv nogle eksempler på artikler, som folk har delt på de sociale medier.
 5. Skriv nogle eksempler på indhold/ting, du har delt på de sociale medier, og de reaktioner du har modtaget.
 • Din samarbejdspartner skal lave øvelsen samtidig og sende den skriftligt til dig.
 • Sammenlign resultaterne og fremhæv ligheder og forskelle.
 • Analysér resultaterne og reflektér over, hvilken betydning de store forskelle kan have, og hvilke forskelle der kan være vigtigst.

Hele gruppen

Fortæl om dine resultater og diskutér: Hvordan påvirker indholdet på de sociale medier din opfattelse af virkeligheden? Hvordan kan det påvirke samfundet som helhed?

30 minutter + hjemmeopgave
Øvelse
Klasseværelset | Tilsluttet enhed