Hvorfor har jeg det sådan, som jeg har det? Om vores informationskilder

Som mennesker stoler vi mere på visse informationskilder end på andre. Spørgsmålet er hvorfor, og hvilke konsekvenser det kan få. Denne øvelse har til formål at skabe de første refleksioner.

Reflektér individuelt

Hvad og/eller hvem påvirker dig mest? Det kan være mennesker, organisationer, medier, virksomheder, ideologier osv.

Tænk over dette og lav en liste over de kilder, der påvirker dig mest.

  • Tænk på, hvad du gennemgår og oplever i løbet af en uge, og hvad der påvirker dig i den periode.
  • Prøv at lave en liste over fem forskellige “influencers”.
  • Vælg to og forklar, hvordan og hvorfor de påvirker dig.
  • Hvem er du mest påvirket af? Hvorfor tror du, at det er sådan?

Hele gruppen

Afslut med at følge op på de to sidste punkter ovenfor med en reflekterende diskussion i hele gruppen.


Arbejd i par

Sammenlign jeres lister:

  • Hvilke ligheder og forskelle er der?
  • Hvad kan være årsagen til forskellene?
  • Hvad kan få dig til at stoppe med at lade dig påvirke af en influencer på din liste?

Ekstra!

Forestil dig, at du havde lavet denne øvelse for 20 år siden. Hvordan ville jeres resultat så have været?

20-30 minutter
Øvelse
Klasseværelset | Pen/papir