Hvornår vil du sige fra? Om civilcourage på nettet

Det er ofte lettere at være enig end at være uenig. Formålet med øvelsen er at finde ud af, hvad begrebet civilcourage går ud på, og at udarbejde dine egne instruktioner for, hvordan civilcourage på nettet bør se ud.

Online gruppepres kan f.eks. handle om, at man gerne vil være med i en bestemt gruppe, og hvis man ikke gør, som de andre gør, får man måske ikke lov til at være med i gruppen. I socialpsykologien taler man om konformitet. Det betyder bl.a., at vi for det meste gør, som alle andre omkring os gør, og at vi sjældent tager vores eget standpunkt og handler ud fra det.


Gruppearbejde

 • Find ud af, hvad begrebet civilcourage betyder. Diskutér det, og skriv din egen forklaring ned.
 • Brug et øjeblik på at tænke på en person, som du synes, har udvist civilcourage. Præsentér de personer, I har valgt, for hinanden, og begrund jeres valg.
 • Har du nogensinde selv udvist civilcourage? Hvis ja, så fortæl gerne mere om dette.
 • Hvis du mener, at man udviser civilcourage på nettet, hvordan kunne det så se ud?
 • Din opgave er nu at skrive en instruktion om, hvordan man udviser civilcourage online. Instruktionen skal indeholde 5-10 punkter. Husk at skrive enkelt og konkret med opfordringer til, hvordan man skal gøre. Du kan f.eks. skrive “Jeg kan ikke lide, når…”.
 • Instruktionen skal være skriftlig, helst på tavlen eller på et A3-ark, da den skal præsenteres for resten af gruppen.

Afstemning

Hver gruppe præsenterer sin instruktion. Sørg for at begrunde dine valg og argumentere for, hvorfor dine metoder er gode.

Gruppen stemmer om de punkter, de synes er bedst. Dette gøres på følgende måde:

 • Resultaterne fra alle grupper kan ses på tavlen eller på separate stykker papir, se ovenfor.
 • Hver deltager får 3-5 prikker hver. Disse kan laves med en whiteboardpen.
 • Man kan fordele sine point, som man ønsker det, på de punkter, som de forskellige forslag indeholder.
 • Du kan ikke stemme på dit eget forslag.
 • De 5-7 punkter med det højeste antal stemmer samles i et fælles dokument med en passende titel.

Ekstra!

Formidl gruppens resultater i en eller anden form på nettet. Hvis det er en skoleklasse, kan det betyde, at den skal offentliggøres på skolens hjemmeside, via Facebook, en blog eller lignende.

30-40 minutter
Øvelse
Klasseværelset | Tavle/whiteboard