Køb, køb, køb! Om reklamens påvirkning

Der er meget i vores samfund, som går ud på at sælge. Reklame spiller en stor rolle her, og virksomhederne bruger store summer på deres markedsføring. Alligevel siger de fleste af os, at vi ikke bliver påvirket af reklamer. Kan det virkelig være rigtigt? Formålet med øvelsen er en kritisk gennemgang af reklamebudskabet.

Linjeøvelse i hele gruppen

Forestil dig, at der er en linje, der går gennem rummet. Linjen symboliserer en skala, hvor den ene ende betyder “slet ikke”, og den anden ende betyder “meget”. Læs et udsagn op, og lad eleverne placere sig på linjen i forhold til, hvor enige de er i udsagnet.

Påstande

  • Jeg bliver påvirket af reklamer.
  • Jeg tilhører en vigtig målgruppe, som reklamefolk specifikt henvender sig til gennem målrettede reklamer.
  • Reklamer påvirker vores holdninger til vores udseende.
  • Reklamer påvirker vores holdninger til, hvordan kvinder og mænd bør opføre sig.
  • Reklamer giver mig lyst til at købe mere.

Undersøg i grupper

Find to eksempler på reklamer, som du mener er rettet mod dig. Dette kan omfatte reklamebilleder, tekster og reklamefilm.

  • Hvordan er dette rettet mod dig?
  • Hvilke argumenter bruges som begrundelse for at få dig til at købe?
  • Reflektér kritisk over den reklame, du har valgt. Indeholder den stereotyper, overdrivelser osv.?
15-30 minutter
Øvelse
Klasseværelset | Tilsluttet enhed | Tavle/whiteboard