Medielandskabet og demokratiet. Om filterbobler

I dag har vi stor mulighed for at søge information og give udtryk for vores holdninger – men også flere muligheder for at fravælge informationskanaler. De oplysninger, du får adgang til, påvirker dit syn på verden.

Diskutér

Læs påstandene højt og diskutér svarene i grupper.

“Det forandrede medielandskab er godt for demokratiet?”

Er du enig? Motivér!

“I et velfungerende demokrati er vi nødt til at være informerede, politisk kompetente og i stand til at deltage i den politiske debat. Det er også vigtigt at have en fælles virkelighedsopfattelse, ellers er det svært at føre en meningsfuld debat.”

Er du enig? Motivér!

7 minutter
Øvelse
Klasseværelset