Medielandskabet og vore relationer. Om krænkelser på nettet

I dag er grænsen mellem online og offline udvisket. Det er lige så vigtigt at drøfte de krænkelser, der finder sted på nettet, som dem der finder sted på skolens område. Dette er en kort diskussionsøvelse, der har til formål at diskutere tonen på nettet, og hvad vi kan gøre ved den.

“Den, der er online, må tolerere og acceptere nettet.”

Reflektér individuelt

Hvad mener du om ovenstående udsagn?

Tag stilling

I hvor høj grad er du enig i udsagnet? På en skala, hvor 1 = helt uenig, og 6 = helt enig.

Diskutér i hele gruppen

  • Hvad kom I frem til?
  • Hvad er konsekvenserne, hvis internettet er fuldstændig fritaget fra de regler, der gælder for resten af samfundet?

Ekstra!

Fortsæt med øvelsen:

> Hvordan kan du påvirke tonen på nettet? Om samtaleklimaet.

7 minutter
Øvelse
Klasseværelset