Ophavsret

I det nye digitale medielandskab er vi mange, der skriver, poster billeder, deler og kommenterer. Når vi gør det, skal vi overholde love og regler om ophavsret. Det handler til dels om at beskytte os mod, at nogen stjæler eller misbruger det, vi producerer og udgiver. Og at vi ikke selv gør dette eller distribuerer andres ophavsretligt beskyttede materiale uden tilladelse.

Denne øvelsespakke indeholder følgende øvelser: 

 1. Hvad er ophavsret?
 2. Ophavsret eller ej

Formål:

 • At øge bevidstheden om ophavsret i det fysiske og digitale medielandskab.
 • At øge bevidstheden om, hvordan og hvorfor det er vigtigt at respektere ophavsretslovgivningen online.
 • At øge bevidstheden om hvor vigtigt det er at forholde sig kritisk til medierne, når man downloader og/eller deler andres materiale.
 • At øge bevidstheden om konsekvenserne, når man overtræder og krænker ophavsretten for andre, f.eks. ophavsmanden og samfundet som helhed.

Øvelse 1: Hvad er ophavsret? 


Foto: Umberto fra Unsplash

Foto: Umberto fra Unsplash

I dagens digitale medielandskab er vi mange, der skriver, poster billeder, deler og kommenterer. Når vi gør det, skal vi overholde love og regler om ophavsret. Dette er en saglig introduktion til ophavsret. Du kan også se på øvelsen Ophavsret eller ej, når du begynder dit arbejde om ophavsret.

Fakta

Giv eleverne en kort saglig introduktion til de juridiske aspekter af ophavsret.

 • Billeder, film og tekster må ikke kopieres og distribueres på nogen måde, heller ikke online. De samme regler gælder i den fysiske og digitale verden.
 • Ophavsretsloven regulerer rettighederne til “litterære eller kunstneriske værker”, dvs. tekster, film, fotografier og andre billeder, computerprogrammer, musik, scenekunst, bygninger og “værker udtrykt på enhver anden måde”.
 • Ophavsretsloven er kompliceret, men kort fortalt bestemmer den, at du ikke må bruge tekster, billeder osv., som en anden person har skabt, uden tilladelse fra vedkommende.
 • Du kan altså ikke bare tage et billede, der er beskyttet af ophavsretten, og lægge det på din blog.

Privat brug

Du må gerne bruge materiale, der er beskyttet af ophavsretten, til privat brug, f.eks. ved at kopiere en cd, du har købt, så du kan lytte til den på din mobiltelefon, eller ved at scanne et skolefoto af dig selv og sætte det som pauseskærm på din computer. Du må dog ikke offentliggøre filerne online eller distribuere dem til andre end dig selv.


Creative Commons

 • Enhver, der ønsker at tillade udbredelse af sine tekster, billeder, lyde eller andre kunstværker, kan gøre dette klart ved at mærke materialet med en licens fra nonprofitorganisationen Creative Commons (CC). Forskellige CC-licenser giver dig og andre ophavsmænd mulighed for at regulere andres rettigheder til at distribuere og ændre dit værk eller til at bruge det til kommercielle formål.
 • Nogle CC-licenser giver tilladelse til at distribuere et billede, hvis du ikke ændrer det, og kun hvis du angiver ophavsmanden. Andre CC-licenser tillader, at billedet kan ændres og beskæres.

Fakta om ophavsret 

 • Læs lovteksten her.
 • Læs mere om ophavsretten hos lex.dk her.

Øvelse 2: Ophavsret eller ej


Foto: Roberto Nickson fra Unsplash

Foto: Roberto Nickson fra Unsplash

Mange, måske de fleste unge mennesker i dag har på et eller andet tidspunkt downloadet eller distribueret ophavsretsbeskyttet materiale, mere eller mindre bevidst. Ved de, hvilke love og bestemmelser der gælder? Hvor vigtig mener de, at ophavsretten er? Dette er en indledende øvelse om ophavsret.

 1. Tegn en linje i klasseværelset ved hjælp af f.eks. snor, papir eller kridt.
 2. Forklar, at den ene ende af linjen repræsenterer “helt enig” og den anden ende repræsenterer “helt uenig”.
 3. Læs en række påstande op, og få eleverne til at placere sig på linjen efter, hvor enige eller uenige de er med udsagnet. Få nogle elever til at begrunde deres holdning kort efter hvert udsagn. Stil opfølgende spørgsmål, hvis det er nødvendigt.

Eksempler på påstande:

 • Lovgivningen om ophavsret gælder ikke på internettet.
 • Så længe streamingtjenester er for dyre, er det i orden at downloade film fra f.eks. piratsider.
 • Billeder, film og tekster kan distribueres online, så længe de ikke downloades permanent til din computer.
 • Det er tilladt at bruge materiale, der er beskyttet af ophavsretten, til privat brug.
 • Ophavsretsloven beskytter kun professionelle ophavsmænd som f.eks. filmskabere og musikere, ikke amatører.
 • Det er helt i orden, at nogen distribuerer mine billeder og videoer uden at spørge, for det betyder bare, at de synes, at de er gode.

Tips til øvelser, som du kan fortsætte med:


Fakta om ophavsret 

 • Læs lovteksten her.
 • Læs mere om ophavsretten hos lex.dk her.
40 minutter
Øvelse
Klasseværelset