Om FAKE­NEWS­LAB

Internettet og de sociale medier giver de unge en hidtil uset ytrings- og informationsfrihed, men de udsætter dem også for et frit flow af misledende information. Det stiller nye krav til de unges evne til kritisk at vurdere de historier, de møder, og til deres kendskab til de bagvedliggende mekanismer, der slører grænserne mellem facts og fakes.

FAKENEWSLAB stiller ressourcer frit til rådighed for lærere, undervisere, bibliotekarer og andre, så de kan klæde unge mennesker bedst muligt på til at begå sig i deres digitale samtid. Indsatsen retter sig først og fremmest mod unge mennesker mellem 13 og 18 år. De fleste unge tilgår nemlig nyheder på de sociale medier, hvor nyheder står side om side med underholdningsstof og opslag fra familie og venner, hvilket får grænserne mellem facts og fakes til at flyde. De unge skal altså lære at skelne mellem facts og fakes, ligesom de skal lære de bagvedliggende mekanismer, der former deres digitale liv, at kende.

FAKENEWSLAB har tre ben:

Den digitale øvelsesbank består af en lang række undervisningsmaterialer, der dækker temaer som algoritmer, des- og misinformation, digitalt medborgerskab, sociale medier og meget andet. Øvelserne veksler i længde fra få minutter til flere timer, og de kan både tjene til inspiration, stå alene og kædes sammen i længere forløb. Øvelserne gør brug af forskellige formidlingsformer og lægger vægt på, at de unge både skal forbruge og selv producere information. De er udviklet med afsæt i det svenske site MIK för mig – digital lektionsbank med tilladelse fra Statens Medieråd i Sverige.

De digitale live-talks er en digital samtalerække, hvor toneangivende fagfolk og meningsdannere giver indblik i mis- og desinformation med mere. De digitale talks kan streames live eller ses bagefter som led i din undervisning og med afsæt i øvelserne.

Det digitale ambassadørkorps består af unge studerende, som er uddannet til at undervise andre unge i digital dannelse i øjenhøjde. De digitale ambassadører kan komme ud på skoler, biblioteker eller i foreninger og holde oplæg og workshops, der gør undervisningen levende.

 

Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller lignende til projektet eller siden, så skriv en mail til projektleder Simon Rosenstand på kom@db.dk. 

 

FAKENEWSLAB er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Indsatsen er tilrettelagt i et partnerskab bestående af Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Nationalleksikon Lex.dk, Biblioteksvagten og Foreningen af Lærere i Historie og Samfundsfag.