Camoufleret reklame

“Skjulte reklamer” i samfundet har eksisteret længe før internettet blev opfundet. Et berømt eksempel er 100 år gammelt. I 1920’erne ansatte det amerikanske stormagasin Macy’s omkring 20 kvinder, som blev betalt for at køre i New Yorks undergrundsbane iført lange hvide handsker, som samtidig blev solgt i stormagasinet. Idéen var naturligvis at vække interesse og få andre kvinder til at skynde sig til stormagasinet for at købe de samme handsker. Produktplacering i film optrådte allerede i 1920’erne.

Arbejd i små grupper

Eleverne skal arbejde med nutidige online-eksempler, der svarer til fortidens skjulte reklamer. Det kan være indlejret reklame i film (product placement), i reklamespil (advergames), i journalistisk form (advertorials) eller personlig påvirkning som reklame for produkter og tjenester på sociale medier, på blogs og kommunikationsplatforme, der udarbejdes af såkaldte brandambassadører (influencers eller word of mouth), på offentlige steder og i stormagasiner, såkaldte falske forbrugere (brand pushers og fake shoppers).

  1. Du kan vælge at inddele opgaver i forskellige typer af reklame i henhold til ovenstående reklamegenrer eller lade eleverne vælge frit.
  2. Eleverne vælger et eller flere eksempler på skjult reklame på nettet eller i trykte medier.
  3. Eleverne analyserer eksemplerne. De kan bruge arbejdsarket “Camoufleret reklame” som hjælp. De skal undersøge det produkt, der reklameres for, den valgte metode, den tilsigtede målgruppe, den ønskede effekt, som de mener, at virksomheden ønsker at opnå, og hvor klart eller uklart det er, at der er tale om reklame i forhold til journalistik indhold eller information.

Du downloader arbejdsarket sammen med resten af øvelsen.


Præsentér for hele gruppen

Eleverne præsenterer deres eksempler for hinanden og reflekterer over, hvad de har fundet og analyseret. Diskutér for eksempel:

  • Er det svært eller let at skelne mellem skjult reklame og journalistisk indhold?
  • Hvad er de mest almindelige metoder, der anvendes til skjult markedsføring blandt de udvalgte eksempler?
  • Hvis nogle af eksemplerne anses for at være i strid med loven, giver det så mening at indberette dem? Er den f.eks. produceret/udgivet på en dansk kanal?
  • Er det sværere for børn og unge at opdage og beskytte sig mod skjulte reklamer? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ekstra!

Forskningen på dette område er stadig begrænset, men den viden, der findes, tyder på, at børn og unge har sværere ved at opdage skjulte reklamer end voksne og beskytte sig mod skjulte reklamebudskaber. Voksnes evne til at reflektere over deres adfærd betyder, at en følelse/impuls ikke nødvendigvis behøver at føre direkte til en købsadfærd.

Forskning viser, at den bevidste viljestyrke er betydeligt svagere hos børn, og at unges hjerner reagerer stærkere på direkte følelsesmæssige belønninger end voksnes hjerner. Det er først i det tidlige voksenliv, nogle gange først i 25-årsalderen, at hjernen kan kontrollere følelsesmæssige reaktioner.

15-45 minutter
Øvelse
Klasseværelset | Pen/papir