Reklame eller redaktionelt budskab?

I de traditionelle medier er reklame og journalistik blevet holdt adskilt, så forbrugeren altid ved, hvad der er hvad. Men i dag, hvor folk bliver mere og mere trætte af reklamer, forsøger mange marketingfolk at skabe reklamer, der slet ikke ligner reklamer. Nogle gange ligner det journalistik, andre gange er det skjult, f.eks. indlejret i en blog eller en YouTube-video.

Snak sammen i grupper af par, og undersøg forskellen på de forskellige typer af medier og indhold

Start med at undersøge forskellen mellem forskellige medier og indhold. Det drejer sig ikke primært om medietypen (artikler, podcasts, tv-spots), men om den traditionelle opfattelse af forskellen mellem journalistik og f.eks. reklame.

Derefter kan du tage noter om de følgende kategorier:

Journalistik

Journalistik er medieindhold, der skal være upartisk og baseret på troværdige, kontrollerede kilder. Der skal være plads til forskellige holdninger, så modtageren kan danne sig sin egen holdning.

Reklame

Reklame er en meddelelse eller et budskab, der har til formål at fremme et produkt, en tjenesteydelse eller en idé, normalt mod betaling. Skjulte reklamer er det, som virksomhederne betaler for, og reklamerne genkendes sjældent som traditionel markedsføring.

Information

Information er viden eller et budskab i en konkret form og består ofte, men ikke altid, af en samling af fakta. Information er indholdet af de meddelelser, der overføres i kommunikation, og er også indholdet af forskellige typer lag af viden og meddelelser, f.eks. en bog eller en database. (kilde: Wikipedia)

Propaganda

Propaganda er et budskab, der har til formål at ændre modtagerens mening og opfattelse, måske endda hans eller hendes adfærd. Propaganda bruges ofte til at “fremme” en politisk idé eller ideologi.


Samtale i hele gruppen

Definér de forskellige kategorier sammen og diskutér derefter følgende spørgsmål:

  • Hvad er medier?

Medier kan beskrives som et redskab til at kommunikere til mange mennesker med information. Forskellige formål kan være at: informere (oplyse, øge viden, give fakta), kommentere (meninger, talerør, indflydelse), gennemgå (magt, beslutningstagere, kommercielle virksomheder), kommunikation (inden for eller mellem grupper, salg), underholdning.

  • Hvilke udtryk kan medierne gøre brug af?

For eksempel: tekst, billede, lyd, film og animation.

  • Hvilke medier er tilgængelige i dag og via hvilke kanaler?

For eksempel: internet, radio, tv, trykte medier (aviser, bøger) og biografer.

15-45 minutter
Øvelse
Klasseværelset