Hvad er i orden? Om online krænkelser

I slutningen af 2012 blev to gymnasier i Göteborg i Sverige midlertidigt lukket. Årsagen var vrede menneskemængder foran skolerne. Folkemængden bestod hovedsageligt af unge mennesker, der var vrede over krænkende billeder, der var delt på Instagram. Formålet med denne øvelse er at reflektere over mobning på nettet og tænke over, hvordan du ville handle.

Diskutér

 • Hvad tror du, er hovedårsagen til, at unge mennesker deler billeder med krænkende kommentarer om andre unge mennesker på Instagram og Facebook?
 • Hvordan kan det være, at personer, der ser billederne, trykker ‘synes godt om’?
 • Er det lettere at mobbe online end offline, og i givet fald hvorfor?
 • Vil du ‘synes godt om’ et billede, der krænker andre? Hvis ja, hvad er årsagen til dette?

Gruppearbejde

Fortsæt øvelsen ved at dele eleverne op i mindre grupper. Lad hver gruppe undersøge og udforske følgende:

En af dine klassekammerater bliver hængt ud på Instagram i form af et billede og en krænkende kommentar. I opslaget står der, at han tager stoffer og har seksuelle forhold med flere forskellige personer. Alle i klassen har set billedet og ved, hvem fra klassen der har delt det.

Hvad ville du gøre, hvis du så opslaget?

 • ‘Synes godt om’ opslaget
 • Skrive en kommentar, hvor du giver udtryk for, at du er enig i det, som er blevet delt.
 • Skrive en kommentar, hvor du tager afstand fra det, som er blevet delt.
 • Opsøge den person, der har offentliggjort indholdet, og holde vedkommende ansvarlig for handlingen
 • Videregive oplysningerne til lærere, skolelederen, forældre og andre

Tænk over, om nogle af de nedenstående faktorer ville ændre din reaktion og din måde at handle på:

 • Krænkerens køn
 • Offerets køn
 • Krænkerens status i klassen/skolen
 • Offerets status i klassen/skolen
 • Du kender offeret
 • Du kender krænkeren
 • Krænkerens far er en kollega til din mor
 • Offerets far er en kollega til din mor

Hele gruppen

Præsentér, hvad I er kommet frem til, og diskutér ligheder og forskelle. Diskutér, og forsøg at nå frem til en fælles holdning:

 • Hvornår mener du, at du bør gribe ind og videregive informationen til lærere, skolelederen, forældre og andre?
 • Bliv enige om nogle situationer, hvor I mener, at oplysningerne bør videregives til nogen.
20-30 minutter
Øvelse
Klasseværelset